Bản mẫu:Danh sách tập tiếng Nhật

 

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Để có danh sách chỉ liệt kê tựa đề ngày phát sóng, v.v. và không muốn ghi tóm tắt, bạn có thể bỏ |tóm tắt=, nó sẽ bỏ đi đường phân tách bằng màu và bất kỳ khung có màu nào.

Tham sốSửa đổi

Các tham số Danh sách tập truyện (và hướng dẫn cơ bản)
số tập
(optional)
Con số đại diện cho thứ tự của tập truyện trong bộ truyện. Ví dụ, tập đầu tiên sẽ là 1 hoặc 01, v.v. Khi được định nghĩa, tham số này cũng tạo ra một neo liên kết, bắt đầu bằng "tap"; ví dụ, "[[Danh sách các tập truyện#tap01]]".
số tập 2
(optional)
Cột thể hiện số tập thứ hai. Hữu ích khi một bộ truyện được phát sóng theo thứ tự khác nhau, hoặc chỉ gồm vài tập nhất định, v.v.
tựa Việt
(bắt buộc nếu không có "tựa Nhật")
tựa đề gốc (tiếng Nhật), được viết bằng phiên âm tiếng Việt. Khi dùng, tựa Việt sẽ nằm trên đầu tựa Nhật và được thể hiện bằng "chữ đậm và dấu ngoặc kép".

Một cách thay thế khác, nếu một tựa đề khác được dùng trong bản phát hành tiếng Việt bạn có thể sử dụng tựa Việt cho bản phát hành tiếng Việt đó, và sau đó dùng tựa Nhật để cho bản tiếng Nhật. (nhưng viết bằng tiếng phiên âm)

tựa Nhật
(bắt buộc nếu không có "tựa Việt")
Tựa đề gốc bằng tiếng Nhật sử dụng Romaji. Tựa đề sẽ hiển thị đậm' và trong "ngoặc kép", do đó không cần thiết phải ghi nó trong ngoặc khi điền tiêu bản. Nếu có một tựa đề tiếng Việt khác, nó sẽ được đặt trong viết nghiêng và trong "ngoặc kép", phía dưới "tựa Việt".

Một cách thay thế khác, nếu một tựa đề khác được dùng trong bản phát hành tiếng Việt bạn có thể sử dụng tựa Việt cho bản phát hành tiếng Việt đó, và sau đó dùng tựa Nhật để cho bản tiếng Nhật. (nhưng viết bằng tiếng phiên âm)

tựa Kanji
(optional)
Tựa đề của tập viết bằng Kanji, như "漂流? 冒険の島". (Ghi chú: không phải tất cả trình duyệt đều hiển thị đúng Kanji). Nó được hiển thị sau tựa đề và được viết trong (ngoặc đơn).
tựa tạm dịch
(optional)
Tựa đề tạm dịch sang tiếng Việt nếu không có tựa Việt chính thức. Nó được viết sau tựa Kanji, trong (ngoặc đơn).
chú thích tựa
(optional)
Tham số không định dạng có thể dùng để thêm chú thích phía sau Tựa, hoặc có thể dùng như một "tựa thô" để thay thế hoàn toàn cho Tựa.
Aux1(optional) Tham số tùy chọn. Ý nghĩa được xác định bởi tiêu đề bảng.
đạo diễn(optional) Người đạo diễn tập đó.
kịch bản(optional) Tác giả chính của tập.
Aux2
Aux3(optional)
Tham số tùy chọn. Ý nghĩa được xác định bởi tiêu đề bảng.
ngày chiếu Nhật Đây là ngày mà tập này lần đầu tiên được phát sóng trên TV ở Nhật Bản.
FirstEngAirDate
(optional)
Đây là ngày mà tập này lần đầu tiên được phát sóng bằng tiếng Việt hoặc phụ đề Việt.
mã sản xuất
(optional)
Mã sản xuất trong bộ truyện. Khi được định nghĩa, tham số này cũng tạo ra một neo liên kết, bắt đầu bằng "ma"; ví dụ, "[[Danh sách các tập truyện#ma01]]".
Aux4(optional) Tham số tùy chọn. Ý nghĩa được xác định bởi tiêu đề bảng.
tóm tắt
(optional)
Tóm tắt ngắn về tập truyện. Ghi tóm tắt cụ thể cho tập đó (có nghĩa là không nên khiến nó nhập nhằng với các tập khác).
màu viền
(optional)
Mã thập lục phân để dành cho màu của đường phân tách giữa các tập truyện. Sử dụng mã không có dấu #. #00ff00 sẽ được ghi thành 00ff00. Khi không được định nghĩa, mày mặc định sẽ là "#CCCCFF".
màu tựa đề
(optional)
Màu của hàng thông tin chính (có nghĩa là không phải là hàng tóm tắt). Khi không định nghĩa, nếu tóm tắt không được định nghĩa, mặc định sẽ là #F2F2F2; nếu không, mặc định giống như mặc định của bảng.

Đây là nơi thông tin từ tiêu bản sẽ được đặt khi hiển thị ({{{màu viền}}} không có ở đây, vì không có chữ để hiển thị, chỉ có màu):

số chương{{{số chương 2}}} "{{{tựa Việt}}}"{{{chú thích tựa}}}
"{{{tựa Nhật}}}" ({{{tựa Kanji}}}) 
{{{Aux1}}}{{{đạo diễn}}}{{{kịch bản}}}{{{Aux2}}}{{{Aux3}}}{{{ngày chiếu Nhật}}}mã sản xuất{{{Aux4}}}
{{{tóm tắt}}} 

Dùng tiêu bảnSửa đổi

Khi dùng tham số tùy chọn (như Aux1, AltDate, v.v.) chỉ liệt kê những tham số đang được dùng, và điều chỉnh tựa đề cho đúng. Điều này sẽ giúp tránh sự nhầm lẫn khi một mục có một tham số điều còn mục kia lại không. Một ô của bảng sẽ mở ra cho một tham số được liệt kê, dù nó có điền hay không.

Để áp dụng một mục vào một tập liệt kê, thêm cái sau vào tập sẽ đi ngay sau Danh sách các tập:

{{Danh sách tập tiếng Nhật
 |số chương=
 |số chương 2=
 |tựa Việt=
 |tựa Nhật=
 |tựa Kanji=
 |chú thích tựa=
 |Aux1=
 |đạo diễn=
 |kịch bản=
 |Aux2=
 |Aux3=
 |ngày chiếu Nhật=
 |FirstEngAirDate=
 |mã sản xuất=
 |Aux4=
 |tóm tắt=
 |màu viền=
}}

hoặc

{{Japanese episode list
|EpisodeNumber =
|VietnameseTitle =
|RomajiTitle =
|KanjiTitle =
|OrignalAirDate =
|FirstVietAirDate =
|ShortSummary =
}}

Vì đây chỉ là một phần của WikiTable, nó phải được dùng sau WikiTable (và tựa đề bảng) đã được viết. Ví dụ:

{|class="wikitable" style="width:100%; margin:auto; background:#FFFFFF;"
|-
! width="30" | # !! Tựa đề !! width="150" | Ngày phát sóng ở Nhật

Tiêu bản Danh sách tập tiếng Nhật sẽ ở đây và cần thiết rằng bảng wiki sẽ đóng sau khi tập cuối cùng được liệt kê:

|}

Một cách khác, bạn có thể muốn kéo sự chú ý vào thẻ đóng wikitable, dể nó không bị vô tình xóa hoặc di chuyển qua chỗ khác. Ví dụ:

<!--Đoạn cuối Wikitable. Đặt nó phía sau mục về tập cuối cùng-->|}<!--Kết thúc đoạn cuối wikitable-->

Ví dụSửa đổi

Mục này:

{{Danh sách tập tiếng Nhật
 |số chương=01
 |tựa Việt=Mikuru Asahina's Adventure - Episode 00
 |tựa Nhật=Asahina Mikuru no Bouken Episode 00
 |tựa Kanji=朝比奈ミクルの冒険Episode00
 |ngày chiếu Nhật=[[2006-04-02]]
 |tóm tắt=The SOS Brigade previews their movie of questionable quality.
 |LineColor=
}}

Sẽ xuất hiện như sau (hiển thị không có tiêu đề bảng):

01 "Mikuru Asahina's Adventure - Episode 00"
"Asahina Mikuru no Bouken Episode 00" (朝比奈ミクルの冒険Episode00) 
2006-04-02
The SOS Brigade previews their movie of questionable quality. 

MẹoSửa đổi

Có thể sẽ hữu ích nếu thêm một thông điệp ẩn sẽ xuất hiện khi có ai đó sửa bài viết. Đặt nó phía trên tựa đề bảng và phía dưới đề mục bài viết, như:

==Tập truyện==
<!-- Để giúp đỡ, xem http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảo_luận_Tiêu_bản:Danh_sách_tập_manga -->

Thông điệp này sẽ không hiển thị khi xem bài viết bình thường. Một thông điệp như trên sẽ hướng dẫn nơi người đọc cần xem khi muốn giúp đỡ.

Bản mẫu tập phim khácSửa đổi

Hacks cụ thể hiển thị và các trang phụ khácSửa đổi