Bản mẫu:Di chuyển đến Wiktionary/doc

Sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này đưa bài viết vào Thể loại:Di chuyển đến Wiktionary.

Người đặt bản mẫu này trước tiên phải xác nhận rằng Wiktionary chưa có một bài viết được chuyển ngữ về từ hoặc cụm từ này.

Vui lòng không thế bản mẫu.

Xem thêmSửa đổi