Bản mẫu:Di chuyển đến Wiktionary

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

Bản mẫu này đưa bài viết vào Thể loại:Di chuyển đến Wiktionary.

Người đặt bản mẫu này trước tiên phải xác nhận rằng Wiktionary chưa có một bài viết được chuyển ngữ về từ hoặc cụm từ này.

Vui lòng không thế bản mẫu.

Xem thêm sửa