Bản mẫu:Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (Bảng A)

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1  Đức (H) 3 3 0 0 8 2 +6 9 Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp
2  Ecuador 3 2 0 1 5 3 +2 6
3  Ba Lan 3 1 0 2 2 4 −2 3
4  Costa Rica 3 0 0 3 3 9 −6 0
Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Tie-breaking criteria
(H) Chủ nhà.

Bản mẫu:2006 FIFA World Cup groups talk

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (Bảng A)
| expanded    = <!-- "yes", to display the full standings table -->
| fixtures    = <!-- "yes", to display the full fixtures table -->
| tiebreakers = <!-- "yes", to display the tiebreaking notes -->
| scenarios   = <!-- "yes", to display the qualification/eliminated scenarios -->
}}

Cách ví dụSửa đổi

Bảng xếp hạng đầy đủSửa đổi

{{Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (Bảng A)|expanded=yes}}
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1  Đức (H) 3 3 0 0 8 2 +6 9 Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp
2  Ecuador 3 2 0 1 5 3 +2 6
3  Ba Lan 3 1 0 2 2 4 −2 3
4  Costa Rica 3 0 0 3 3 9 −6 0
Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Tie-breaking criteria
(H) Chủ nhà.

Bảng xếp hạng đầy đủ + fixturesSửa đổi

{{Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (Bảng A)|expanded=yes |fixtures=yes}}
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1  Đức (H) 3 3 0 0 8 2 +6 9 Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp
2  Ecuador 3 2 0 1 5 3 +2 6
3  Ba Lan 3 1 0 2 2 4 −2 3
4  Costa Rica 3 0 0 3 3 9 −6 0
Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Tie-breaking criteria
(H) Chủ nhà.

Bảng xếp hạng đầy đủ + tiebreakersSửa đổi

{{Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (Bảng A)|expanded=yes |tiebreakers=yes}}
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1  Đức (H) 3 3 0 0 8 2 +6 9 Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp
2  Ecuador 3 2 0 1 5 3 +2 6
3  Ba Lan 3 1 0 2 2 4 −2 3
4  Costa Rica 3 0 0 3 3 9 −6 0
Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Tie-breaking criteria
(H) Chủ nhà.

<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>

Bảng xếp hạng đầy đủ + tiebreakers + scenariosSửa đổi

{{Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (Bảng A)|expanded=yes |tiebreakers=yes |scenarios=yes}}
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
1  Đức (H) 3 3 0 0 8 2 +6 9 Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp
2  Ecuador 3 2 0 1 5 3 +2 6
3  Ba Lan 3 1 0 2 2 4 −2 3
4  Costa Rica 3 0 0 3 3 9 −6 0
Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Tie-breaking criteria
(H) Chủ nhà.