Bản mẫu:Hướng dẫn Wikipedia

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Để thêm một hoặc nhiều viết tắt (tối đa 5), hãy dùng tham số: {{Hướng dẫn Wikipedia|WP:TẮT1|WP:TẮT2|...}}

Bản mẫu sẽ đưa trang vào Thể loại:Hướng dẫn Wikipedia

Xem thêmSửa đổi

{{Quy định Wikipedia}}