Bản mẫu:Hộp thông tin kênh truyền hình

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{caption}}}
Loại{{{type}}}
Quốc gia{{{country}}}
Khu vực
phát sóng
{{{area}}}
Hệ thống{{{network}}}
Đài{{{tv_stations}}}
Máy phát{{{tv_transmitters}}}
Chi nhánh{{{affiliates}}}
Trụ sở{{{headquarters}}}
Chương trình
Ngôn ngữ{{{language}}}
Định dạng hình{{{picture_format}}}
Dịch vụ timeshift{{{timeshift_service}}}
Sở hữu
Chủ sở hữu{{{owner}}}
Công ty mẹ{{{parent}}}
Nhân vật chủ chốt{{{key_people}}}
Kênh liên quan{{{sister_channels}}}
Lịch sử
Lên sóng{{{launch_date}}}
Thay thế cho{{{replaced}}}
Đóng cửa{{{closed_date}}}
Thay thế bởi{{{replaced_by}}}
Tên cũ{{{former_names}}}
Liên kết ngoài
Webcast{{{webcast}}}
Website{{{website}}}
Có sẵn {{{availability_note}}}
Mặt đất
{{{terr_serv_1}}}{{{terr_chan_1}}}
{{{terr_serv_2}}}{{{terr_chan_2}}}
{{{terr_serv_3}}}{{{terr_chan_3}}}
{{{terr_serv_4}}}{{{terr_chan_4}}}
Trực tuyến
{{{online_serv_1}}}{{{online_chan_1}}}
{{{online_serv_2}}}{{{online_chan_2}}}
{{{online_serv_3}}}{{{online_chan_3}}}
{{{online_serv_4}}}{{{online_chan_4}}}
{{{embed_header}}}
{{{embedded}}}
{{Hộp thông tin kênh truyền hình
| name = 
| logo = 
| logo_size = 
| logo_alt = 
| logo_caption = 
| image = 
| image_size = 
| image_alt = 
| alt = 
| caption = 
| type = 
| country = 
| area = 
| network = 
| tv_stations = 
| tv_transmitters = 
| affiliates = 
| headquarters = 
| language = 
| languages = 
| picture_format = 
| timeshift_service = 
| owner = 
| parent = 
| key_people = 
| sister_channels = 
| founded = 
| founder = 
| launch_date = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| replaced = 
| closed_date = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| replaced_by = 
| former_names = 
| terr_serv_1 = <!--supports up to _10-->
| terr_chan_1 = 
| online_serv_1 = <!--supports up to _5-->
| online_chan_1 = 
| availability_note = 
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| webcast = 
| child = 
| embed_header = 
| embedded = 
}}

Bảng dưới đây giải thích mục đích của mỗi tham biến trong tiêu bản này.

Ví dụ về sử dụng xem trong bảng.

Tham biến Nội dung
name Tên gọi của kênh truyền hình, được dùng làm tiêu đề Bắt buộc
logo Tên hình với phần định dạng. Không bắt buộc "[[Hình:"
logo_alt Tiêu đề cho hình, miêu tả ngắn cho hình
logo_size Nếu hình làm hộp thông tin bị kéo dãn, thiết lập nó bằng 200px.
launch_date Ngày khai trương kênh truyền hình
closed_date Ngày đóng cửa kênh truyền hình
picture_format Định dạng hình ảnh có sẵn (ví dụ 576i (SDTV) hay 1080i (HDTV))
network Hệ thống mẹ của kênh
owner Chủ sở hữu kênh (tên công ty mẹ)
country Quốc gia
broadcast_area Khu vực phát sóng
headquarters Trụ sở
former_names Các tên gọi cũ của kênh (bổ sung cả ngày đổi tên)
replaced Kênh mà kênh này thay thế. Liên kết tùy ý tới bài về kênh đó
replaced_by Tên được thay thế
sister_names Các kênh có quan hệ
timeshift_names Tên gọi của các kênh khi thay ca phát sóng
website Website chính thức của kênh truyền hình
availability_note Ghi chú thông tin về khả năng có sẵn, ví dụ "Vào thời gian bế mạc", "Vẫn chưa khai trương - dựa trên thông tin có sẵn hiện thời" v.v.
terr_serv_1 Tên của nhà cung cấp dịch vụ mặt đất số 1 (liên kết tùy ý tới trang về nhà cung cấp này)
terr_chan_1 Số của kênh trên dịch vụ này
terr_serv_2... 20 Tên của nhà cung cấp dịch vụ mặt đất số 2 cho tới số 20 (liên kết tùy ý tới trang về nhà cung cấp này)
terr_chan_2... 20 Số của kênh trên (các) dịch vụ này
online_serv_1 Tên của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến số 1 (liên kết tùy ý tới trang về nhà cung cấp này)
online_chan_1 Số của kênh trên dịch vụ này
online_serv_2... 20 Tên của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến số 2 tới 20 (liên kết tùy ý tới trang về nhà cung cấp này)
online_chan_2... 20 Số của kênh trên dịch vụ này

Nếu bạn không biết gõ gì vào một mục nào đó, đừng xóa nó mà chỉ cần để trống, nó sẽ không xuất hiện.

Ví dụSửa đổi

Sky One
Chương trình
Định dạng hình576i (SDTV),
1080i (HDTV)
Sở hữu
Chủ sở hữuBSkyB
Lịch sử
Lên sóngMùa hè 1982
Tên cũSatellite Television Limited (tới 1984), Sky Channel (tới 1989)
Liên kết ngoài
Websitewww.skyone.co.uk
{{Infobox TV channel
 | name=Sky One
 | logo_size=200px
 | logo=No Photo Available.svg
 | logo_alt=Sky One
 | launch_date=Mùa hè 1982
 | picture_format= [[576i]] ([[SDTV]]), <br />[[1080i]] ([[HDTV]])
 | owner= [[BSkyB]]
 | former_names= Satellite Television Limited (tới [[1984]]), Sky Channel (tới [[1989]])
 | sister_names=[[Sky Two]], [[Sky Three]], [[Sky One|Sky One HD]]
 | website=[http://www.skyone.co.uk www.skyone.co.uk]
}}

Xem thêmSửa đổi