Bản mẫu:Hai bài cùng tên

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{Two other uses|nội dung trang hiện tại|đề tài 1|xin xem 1|đề tài 2|xin xem 2}}

Xem thêmSửa đổi