Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

  • {{Về|CHỦ ĐỀ}}
  • {{Về|CHỦ ĐỀ|CHỦ ĐỀ 1}}
  • {{Về|CHỦ ĐỀ|CHỦ ĐỀ 1|TRANG 1}}
  • {{Về|CHỦ ĐỀ||TRANG 1}}

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Về

Bản mẫu này cung cấp cờ ngắn ở đầu trang với văn bản “Trang này viết về … Đối với các định nghĩa khác …”.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Miêu tả trang1

Chủ đề của trang chứa bản mẫu này (“Trang này viết về …”)

Chuỗibắt buộc
Miêu tả trang khác 12

Chủ đề của trang khác đầu tiên. Nếu không đặt hoặc để trống, mặc định là “Đối với các định nghĩa khác”.

Chuỗitùy chọn
Tên trang khác 13

Tên của trang khác đầu tiên. Nếu không đặt, mặc định là “[tên trang] (định hướng)”.

Chuỗitùy chọn
Miêu tả trang khác 24

Chủ đề của trang khác thứ hai. Nếu không đặt hoặc để trống, mặc định là “Đối với các định nghĩa khác”.

Chuỗitùy chọn
Tên trang khác 25

Tên của trang khác thứ hai. Nếu không đặt, mặc định là “[tên trang] (định hướng)”.

Chuỗitùy chọn

Xem thêmSửa đổi