Bản mẫu:Về-phân biệt

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

"Trang này nói về … Nó không nên bị nhầm lẫn với …"Sửa đổi

{{About-distinguish}} là một bản mẫu ghi chú các cách sử dụng khác khi có thể có sự nhầm lẫn với một chủ đề khác.

Nếu cần dùng văn bản tùy chỉnh, hãy sử dụng {{about-distinguish2}}:

  • {{about-distinguish2|USE1|TEXT}}