Bản mẫu:Về-phân biệt2

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{About-distinguish}} là một bản mẫu lưu ý các mục đích sử dụng khác khi có thể có sự nhầm lẫn với chủ đề khác.

  • {{About-distinguish|USE1|PAGE1}}
  • {{About-distinguish2|USE1|TEXT}}

Xem thêmSửa đổi