Bản mẫu:Hai bài cùng tên/doc

Cách sử dụngSửa đổi

{{Two other uses|nội dung trang hiện tại|đề tài 1|xin xem 1|đề tài 2|xin xem 2}}

Xem thêmSửa đổi