Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

{{Keep local}} sẽ cho ra hiển thị như sau:

Nếu file ở Commons có tên khác, hãy thêm {{Keep local|TÊN FILE Ở COMMONS}}

Nếu muốn thêm lý do tại sao tập tin này không nên bị xóa, hãy viết {{Keep local|SOMEPAGENAME|reason=thêm lý do vào đây}}, dù điều này không nhất thiết.

Tham số

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Keep local

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Name on commons1

The pagename of this file on commons, if different from here

Không rõtùy chọn
reasonreason

Why we want to keep a local copy

Chuỗi dàikhuyên dùng


Xem thêm