Bản mẫu:RetouchedPicture

Applications-graphics.svg Đây là một hình phái sinh, điều này có nghĩa là nó đã được sửa đổi từ bản gốc.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{RetouchedPicture
|1=nội dung sửa đổi của hình
|2=tên tập tin hình ảnh trên Commons, không gồm  ''File:''
|3=tên người thực hiện sửa đổi
|4=đường dẫn đến tập tin gốc bên ngoài, không đặt trong "[...]"}}

Xem thêmSửa đổi