Bản mẫu:Season's Greetings

Hãy lan toả thông điệp này; sử dụng bản mẫu {{thế:Season's Greetings1}} để gửi tin nhắn đến mọi người

Cách sử dụngSửa đổi

  • Bản mẫu này tự động chèn tên người nhận và chữ ký của người gửi.

Xem thêmSửa đổi