Bản mẫu:Str endswith

yes

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là siêu bản mẫu {{str endswith}}.

Nó trả về "yes" nếu tham số thứ nhất kết thúc với tham số thứ hai. Cả hai tham số được cắt trước khi sử dụng.

Các ví dụSửa đổi

border cases

Xem thêmSửa đổi