Bản mẫu:TSNDS không nguồn

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

Bản mẫu này được thiết kế để đặt ở đầu bài viết về TSNĐS không có nguồn tham khảo nào, do đó cần được chú ý ngay lập tức. Nếu bài viết không phải về người còn sống hoặc mới qua đời, hãy sử dụng {{Không nguồn}}.

Vui lòng thêm tham số ngày để người biên tập biết được bản mẫu được thêm vào khi nào. Việc thêm bản mẫu sẽ sắp xếp bài viết vào Category:Tiểu sử người còn sống thiếu nguồn. Điều này cho phép các biên tập viên theo dõi tiểu sử và các mối quan tâm về người đang sống có thể tìm các bài viết cần quan tâm một cách nhanh chóng và khắc phục các sự cố cũ nhất trước tiên.

Đối với bài viếtSửa đổi

Đối với các trang không trích dẫn bất kỳ nguồn nào, hãy thêm {{tlx|TSNDS không nguồn} lên đầu bài viết. Bạn nên chỉ định ngày mà bạn đã thêm thẻ:

  • {{TSNDS không nguồn|date=tháng 3 năm 2023}}

Đối với một phần cụ thểSửa đổi

Nếu vấn đề được giới hạn trong một phần cụ thể, hãy thêm {{BLP unsourced section}} lên đầu phần. Bằng mã sau:

  • {{BLP unsourced section|date=tháng 3 năm 2023}}

Bản mẫu thêm bài viết vào Thể loại:Tiểu sử người còn sống không nguồnThể loại:Tất cả tiểu sử người còn sống không nguồn.

Xem thêmSửa đổi

Đổi hướngSửa đổi