Bản mẫu:Chú thích trong bài

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để thông báo bài viết cần nhiều nguồn chú thích hơn hơn.

Sử dụng

Thêm đoạn sau vào đầu bài viết:

{{Chú thích trong bài|date=tháng 2 năm 2024}}
  • Nếu vấn đề chỉ liên quan đến một phần cụ thể của bài viết, hãy thêm {{Chú thích trong bài|Đoạn}} lên đầu phần cần thêm nguồn. Nếu phần hoàn toàn không có nguồn, hãy sử dụng {{Đoạn thiếu nguồn gốc}}.
  • Tham số talk=y này sẽ hiện thông báo "Xem trang thảo luận để biết thêm chi tiết" trong bảng thông báo.
  • Bản mẫu này sẽ thêm bài viết vào Thể loại:Trang thiếu chú thích trong bài. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng {{Chú thích trong bài|{{Subst:DATE}}}} hoặc {{Chú thích trong bài|date=tháng 2 năm 2024}} rõ ràng hơn để biểu thị ngày tháng thêm bản mẫu.

Sự khác biệt với các bản mẫu liên quan

{{Nguồn sơ cấp}} và {{Thiếu nguồn gốc}}

  • Chú thích trong bài sử dụng từ ngữ đơn giản, chung chung để bản mẫu có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào khi cần thông báo một bài viết cần được cải thiện nguồn gốc.

{{Cần chú thích}}

  • Chú thích trong bài sử dụng để thông báo chung trong khi {{Cần chú thích}} được sử dụng cho các nội dung gây tranh cãi cần chú thích tham khảo cụ thể.
  • Không giống như {{Cần chú thích}}, Chú thích trong bài đặt một thông báo rất dễ thấy trên bài viết.

{{Chú thích trong hàng}} và {{Cần nhiều trích dẫn trong bài hơn}}

  • Chú thích trong bài có thể được sử dụng khi không có phần "liên kết ngoài" hoặc "Xem thêm" trong bài viết.
  • Chú thích trong bài khi được sử dụng cùng với phần "liên kết ngoài" hoặc "Xem thêm" sẽ đưa ra hướng dẫn rõ ràng hơn về những gì có thể làm để cải thiện nguồn tham khảo trong bài viết.

Xem thêm