Các cấp được in đậm là phân loại sẽ hiển thị trong bảng phân loại
vì là phân loại quan trọng hoặc always_display=yes.

Ancestral taxa
Vực: Eukaryota  [Taxonomy; sửa]
(kph): Diaphoretickes  [Taxonomy; sửa]
(kph): Archaeplastida  [Taxonomy; sửa]


Bắt đầu (en) tìm hiểu hệ thống phân loại tự động.

Cấp trên: Diaphoretickes [Taxonomy; sửa]
Cấp: unranked (hiển thị là (kph))
Liên kết: Sinh vật lạp thể cổ|Archaeplastida(liên kết đến Sinh vật lạp thể cổ)
Tuyệt chủng: không
Luôn hiển thị: không
Chú thích phân loại: Adl, Sina M.; Simpson, Alastair G. B.; Farmer, Mark A.; Andersen, Robert A.; Anderson, O. Roger; Barta, John R.; Bowser, Samuel S.; Brugerolle, Guy; Fensome, Robert A. (1 tháng 10 năm 2005). “The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists”. Journal of Eukaryotic Microbiology (bằng tiếng Anh). 52 (5): 399–451. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. ISSN 1550-7408.

Ruggiero; và đồng nghiệp (2015), “Higher Level Classification of All Living Organisms”, PLoS ONE, 10 (4), doi:10.1371/journal.pone.0119248

Chú thích phân loại cấp trên: Authority: Burki et al. 2008