Bản mẫu:Thư mời tham gia dự án Việt Nam

Thư mời tham gia dự án Việt Nam

Dự án Việt Nam tại Wikipedia tiếng Việt là một dự án được thành lập nhằm tạo và nâng cao chất lượng các bài viết liên quan đến Việt Nam. Dự án rất mong đợi sự quan tâm và tham gia của bạn. Mời bạn tham gia Dự án Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng những bài thuộc dự án. Những đóng góp của bạn đều đáng trân trọng! Nếu bạn muốn tham gia, xin ghi danh trong trang dự án. Xin cảm ơn!

Và đừng quên giới thiệu dự án này đến các thành viên khác bằng cách gửi thư mời {{thế:Thư mời tham gia dự án Việt Nam}} vào trang thảo luận của họ!

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


Đây là bản mẫu dùng như một thư mời tham gia Dự án Việt Nam. Hãy viết dòng mã sau vào trang thảo luận của thành viên được mời:

 {{thế:Thư mời tham gia dự án Việt Nam}}

rồi ký tên bằng cách gõ 4 dấu ngã ~~~~.