Bản mẫu:Tin vịt

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu sẽ đưa bài viết vào Thể loại:Bài viết bị nghi ngờ về độ trung thực. Dưới đây là một số tùy chọn sử dụng.

Vui lòng thông báo cho thành viên đã thêm nội dung được cho là tin vịt trên trang thảo luận của họ bằng {{thế:Cb-hoax}}.

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Tin vịt

Không có miêu tả.

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Tháng và nămdate

không có miêu tả

Giá trị tự động
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
Chuỗi dàikhuyên dùng
Đề mục?section

Sửa thành "yes" nếu bản mẫu được sử dụng cho một đề mục nào đó

Giá trị đề nghị
yes
Chuỗi dàitùy chọn

Xem thêmSửa đổi