Bản mẫu:Thái độ trung lập

(đổi hướng từ Bản mẫu:Trung lập)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

Hãy đặt tiêu bản này ở đầu trang, hoặc đầu một đoạn văn mà bạn cho là có độ vênh trong góc nhìn của người viết. Đừng ngần ngại sử dụng, và hãy nhớ sau mỗi lần sử dụng bạn phải vào trang thảo luận và trình bày quan điểm, nếu không tiêu bản sẽ bị dỡ bỏ.