Bản mẫu này tự tham chiếu và chỉ nên được dùng cho trang thảo luận.

Nội dung của bản mẫu, được khóa hoàn toàn, nằm tại {{Tsnds/nội dung}}. Xin thảo luận các thay đổi về cách dùng từ tại trang thảo luận của bản mẫu Tsnds; cảm ơn!

Xem thêmSửa đổi