[[Thành viên:{{{1}}}|{{{1}}}]] ([[Thảo luận Thành viên:{{{1}}}|thảo luận]] [[Special:Contributions/{{{1}}}|đóng góp]] tạo tài khoản)


Ví dụ sửa

Code

*{{Thành viênacc|TVT-bot}}
*{{Thành viênacc|AppleBot}}

Kết quả

Ghi chú: Tiêu bản này sẽ không hiển thị đúng đối với các tài khoản đã tạo quá lâu.

Bản mẫu liên kết không gian thành viên

Bản mẫu thông tin thành viên cung cấp thông tin liên kết cho một thành viên; họ tương tự như chữ ký, nhưng thường cung cấp thêm thông tin, và có thể được sử dụng bởi những thành viên khác. Danh sách:

Thành viên giới thiệu là Thành viên:Ví dụ