Cách dùngSửa đổi

{{substxh-SDHL không SD-tb|tên tập tin}}

Xem thêmSửa đổi