Bầu cử liên bang Úc năm 2010

Bầu cử liên bang Úc là một cuộc bầu cử tổ chức tại Úc vào tháng 8 năm 2010. Kết quả cuộc bầu cử này Đảng Lao động Úc, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Julia Gillard, thành lập chính phủ thiểu số sau khi không giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử liên bang Úc. Cuộc bầu cử liên bang được tổ chức vào ngày thứ bảy 21 tháng 8 năm 2010 để bầu ra các nghị sĩ Quốc hội thứ 43 của Úc. Đảng Lao động trung tả do thủ tướng đương nhiệm Julia Gillard lãnh đạo đã giành chiến thắng trước Đảng Tự do đối lập/Liên minh Quốc gia do trung hữu do lãnh đạo đối lập Tony Abbott lãnh đạo. Lao động thành lập một chính phủ thiểu số với sự ủng hộ của một nghị sĩ Đảng Xanh Úc và ba nghị sĩ độc lập.

Lao động và Liên minh mỗi bên giành được 72 ghế trong Hạ viện 150 ghế,[1] thiếu bốn ghế nữa theo quy định để có thể lập chính phủ đa số, kết quả là Úc có một Quốc hội treo đầu tiên kể từ cuộc bầu cử năm 1940.[2][3][4] Sáu crossbenchers giữ cân bằng quyền lực [5][6] Bandt Đảng Úc Xanh và Adam nghị sĩ độc lập, Andrew Wilkie, Rob Oakeshott và Tony Windsor tuyên bố ủng hộ đối với Lao động về sự tự tin và cung cấp. [7] [8] độc lập MP Bob Katter và quốc gia Đảng của Tây Úc Tony MP Crook tuyên bố ủng hộ đối với Liên minh về confidence and supply.[7][8]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “72 all - Brisbane to Coalition and Corangamite to ALP: SMH ngày 28 tháng 8 năm 2010”. Smh.com.au. ngày 13 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2010.
  2. ^ "Voters leave Australia hanging" ABC News, ngày 21 tháng 8 năm 2010
  3. ^ "Australia count begins after tight election race", BBC News, ngày 21 tháng 8 năm 2010
  4. ^ “Australia heads for hung parliament”. BBC News. British Broadcasting Corporation. ngày 21 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2010.
  5. ^ Stephanie Peatling and Heath Aston:It's good to be Greens, as balance of power tipped, in SMH, ngày 18 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2010.
  6. ^ Sid Maher: Greens set to grab balance of power in The Australian, ngày 18 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2010.
  7. ^ “Abbott's Costings Blow Out | Wilkie Sides With Labor: SMH ngày 3 tháng 9 năm 2010”. Smh.com.au. ngày 3 tháng 9 năm 2010. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2010.
  8. ^ 'Labor day: Gillard retains grip on power' - ABC - Emma Rodgers (ngày 7 tháng 9 năm 2010) -. Truy cập ngày 8 tháng 9 năm 2010.