Bầu cử liên bang Canada, 2019

Cuộc bầu cử liên bang Canada năm 2019 (tên chính thức là cuộc tổng tuyển cử Canada lần thứ 43) được tổ chức vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, để bầu các thành viên của Hạ viện vào Quốc hội Canada lần thứ 43. Các bài viết của cuộc bầu cử cho cuộc bầu cử năm 2019 đã được Toàn quyền Julie Payette ban hành vào ngày 11 tháng 9 năm 2019.

Tổng tuyển cử Canada, 2019

← 2015 21 tháng 10 năm 2019 thứ 44 →
← Danh sách các thành viên Hạ viện của Quốc hội Canada lần thứ 42
Danh sách các thành viên Hạ viện của Quốc hội Canada lần thứ 43 →

338 ghế trong Hạ viện
170 ghế để chiếm đa số
Thăm dò
Số người đi bầu66% Giảm 2.8 pp
Theo báo cáo
99.67%
tính tới 13:13 (ET)
  Đảng thứ nhất Đảng thứ 2 Đảng thứ 3
  Justin Trudeau in 2019 at the G7 (Biarritz) (48622478973) (cropped) (cropped) (cropped).jpg Andrew Scheer in Kingsclear (48859362463) (cropped) (cropped).jpg Yves-Francois Blanchet in October 2009.jpg
Lãnh đạo Justin Trudeau Andrew Scheer Yves-François Blanchet
Đảng Tự do Bảo thủ Bloc Québécois
Lãnh đạo từ 14 tháng 4 năm 2013 27 tháng 5 năm 2017 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Ghế lãnh đạo Papineau Regina—Qu'Appelle Beloeil—Chambly[a]
Cuộc bầu cử trước 184 ghế, 39.47% 99 ghế, 31.89% 10 ghế, 4,66%
Số ghế trước 177 95 10
Số ghế giành được 157 121 32
Số ghế thay đổi Giảm20 Tăng26 Tăng22
Phiếu phổ thông 5.915.950 6.155.662 1.376.135
Tỉ lệ 33,10% 34,44% 7.70%
Thay đổi Giảm6,37pp Tăng2,51pp Tăng3,04pp

  Đảng thứ 4 Đảng thứ 5 Đảng thứ 6
  Jagmeet Singh at the 2nd National Bike Summit - Ottawa - 2018 (42481105871) (cropped v2).jpg Elizabeth May in July 2014.jpg Maxime Bernier in 2017 - cropped.jpg
Lãnh đạo Jagmeet Singh Elizabeth May Maxime Bernier
Đảng Dân chủ Mới Xanh People's
Lãnh đạo từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 27 tháng 8 năm 2006 ngày 14 tháng 9 năm 2018
Ghế lãnh đạo Burnaby South Saanich—Gulf Islands Beauce
(lost re-election)
Cuộc bầu cử trước 44 ghế, 19,71% 1 seat, 3.45% tạo ra trước
Số ghế trước 39 2 1
Số ghế giành được 24 3 0
Số ghế thay đổi Giảm15 Tăng1 Giảm1
Phiếu phổ thông 2.849.214 1.162.361 292.808
Tỉ lệ 15,90% 6,50% 1,6%
Thay đổi Giảm3,81pp Tăng3,05pp tạo ra trước

Canada 2019 Preliminary.png
Bản đồ hiển thị kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử

Thủ tướng trước bầu cử
Justin Trudeau

Tự do

Thủ tướng

Justin Trudeau
Tự do

Đảng Tự do, do Thủ tướng đương nhiệm Justin Trudeau lãnh đạo, đã giành được 157 ghế để thành lập một chính phủ thiểu số và mất đa số họ giành được trong cuộc bầu cử năm 2015. Họ đã mất phiếu bầu phổ biến cho đảng Bảo thủ [1], đánh dấu lần thứ hai một đảng cầm quyền sẽ thành lập chính phủ trong khi nhận được ít hơn 35% phiếu bầu phổ biến quốc gia. Đảng Tự do nhận được tỷ lệ thấp nhất trong cuộc bỏ phiếu phổ biến quốc gia của một đảng cầm quyền trong lịch sử Canada.[2]

Đảng Bảo thủ, do Andrew Scheer lãnh đạo, đã giành được 121 ghế và vẫn là Đối lập chính thức. Bloc Québécois, dưới sự lãnh đạo của Yves-François Blanchet, đã giành được 32 ghế và trở thành bên thứ ba lần đầu tiên kể từ năm 2008 Đảng Dân chủ mới, do Jagmeet Singh lãnh đạo, giành được 24 ghế; kết quả tồi tệ nhất kể từ năm 2004. Đảng xanh, dẫn đầu bởi Elizabeth May, đã thấy kết quả tốt nhất của nó với 3 ghế. Nghị sĩ độc lập Jody Wilson-Raybould đã giành được ghế của mình và là người độc lập đầu tiên giành được ghế trong hơn một thập kỷ. Nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân Maxime Bernier mất ghế riêng vì đảng của ông không giành được ghế nào.

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Not the incumbent, but stood in this seat and won.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Peter Zimonjic (ngày 22 tháng 10 năm 2019). “Liberals take losses but win enough in Quebec and Ontario to form minority government”. Canadian Broadcasting Corporation. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2019. 
  2. ^ “All-time low share of popular vote is enough for Liberals to win power”. National Post. Ngày 22 tháng 10 năm 2019. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2019.