Bắc Rhodesia là một xứ bảo hộ nằm ở Trung Nam châu Phi, được thành lập vào năm 1911 bằng cách hợp nhất[2] hai xứ bảo hộ Barotziland-North-Western Rhodesia[3]Đông-Bắc Rhodesia.[4][5] Ban đầu, cũng giống như hai xứ bảo hộ tiền thân, Bắc Rhodesia nằm dưới sự cai quản của British South Africa Company, (BSAC), một công ty điều lệ thay mặt chính phủ Anh Quốc. Từ năm 1924, Bắc Rhodesia nằm trực tiếp dưới sự quản lý của Anh Quốc[5][6] như một xứ bảo hộ.

Bắc Rhodesia[1]
1924–1964
1953–1963: Liên bang
Quốc kỳ Bắc Rhodesia
Quốc kỳ
Quốc huy Bắc Rhodesia
Quốc huy

Vị trí của Bắc Rhodesia ở miền nam châu Phi
Vị trí của Bắc Rhodesia ở miền nam châu Phi
Tổng quan
Vị thếXứ bảo hộ của Anh Quốc
Thủ đôLivingstone (cho tới năm 1935)
Lusaka (kể từ năm 1935)
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Anh (chính thức)
Tiếng Nyanja, Bemba, TongaLozi được dùng rộng rãi
Chính trị
Chính phủBảo hộ
Toàn quyền 
• 1924–1927
Sir Herbert Stanley
• 1959–1964
Sir Evelyn Hone
Thủ tướng 
• 1964
Kenneth Kaunda
Lịch sử
Thời kỳInterwar · Chiến tranh Lạnh
1911
• Bảo hộ của Anh Quốc
1 tháng 4, 1924


1953–1963
• Độc lập
24 tháng 10, 1964
Kinh tế
Đơn vị tiền tệBảng Nam Rhodesia
Tiền thân
Kế tục
Rhodesia dưới sự cai trị của công ty
Zambia
Hiện nay là một phần của Zambia

Quốc kỳ sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Northern Rhodesia Order in Council, 1911 (Ghi chú: Mặc dù là xứ bảo hộ, tên chính thức vẫn chỉ là Bắc Rhodesia)
  2. ^ Northern Rhodesia Order in Council, 1911, S.R.O. 1911 No. 438, tr. 85.
  3. ^ Barotziland-North-Western Rhodesia Order in Council, 1899, S.E.O. 1901 No. 567 (as amended, S.R.O. Rev. 1904, V.)
  4. ^ North-Eastern Rhodesia Order in Council, 1900, S.R.O 1900 No. 89
  5. ^ a b Commonwealth and Colonial Law của Kenneth Roberts-Wray, London, Stevens, 1966. tr. 753
  6. ^ Northern Rhodesia Order in Council, 1924, S.R.O. 1924 No. 324, S.RO. & S.I. Rev VIII, 154