Mở trình đơn chính

Bắn cung tại Đại hội Thể thao châu Á 1998

Tổng kết huy chươngSửa đổi

Đơn namSửa đổi

 
Tứ kếtBán kếtChung kết
 
          
 
 
 
 
  Han Seung-Hoon 109
 
 
 
  Oscar Briones101
 
  Han Seung-Hoon 114
 
 
 
  Wataru Haraguchi106
 
  Wataru Haraguchi 110
 
 
 
  Kim Sun-Bin106
 
  Han Seung-Hoon 113
 
 
 
  Kim Kyung-Ho112
 
  Kim Kyung-Ho 106
 
 
 
  Wu Tsung-Yi104
 
  Kim Kyung-Ho 112
 
 
 
  Oh Kyo-Moon108 Tranh hạng ba
 
  Tang Hua102
 
 
 
  Oh Kyo-Moon 106
 
  Wataru Haraguchi109
 
 
  Oh Kyo-Moon 116
 
  • Wataru Haraguchi giành được huy chương đồng bởi vì mỗi quốc gia chỉ được nhận ba huy chương.

Nam đồng độiSửa đổi

 
Tứ kếtBán kếtChung kết
 
          
 
 
 
 
  Hàn Quốc 248
 
 
 
  Indonesia230
 
  Hàn Quốc 242
 
 
 
  Trung Quốc241
 
  Trung Quốc 238
 
 
 
  Kazakhstan232
 
  Hàn Quốc 246
 
 
 
  Trung Hoa Đài Bắc238
 
  Trung Hoa Đài Bắc 236
 
 
 
  Ấn Độ223
 
  Trung Hoa Đài Bắc 238
 
 
 
  Bhutan233 Tranh hạng ba
 
  Bhutan 232
 
 
 
  Nhật Bản231
 
  Trung Quốc 231
 
 
  Bhutan227
 

Đơn nữSửa đổi

 
Tứ kếtBán kếtChung kết
 
          
 
 
 
 
  Kim Jo-Sun 104
 
 
 
  Wang Xiaozhu101
 
  Kim Jo-Sun 107
 
 
 
  Lin Sang105
 
  Marifi Martinez97
 
 
 
  Lin Sang 100
 
  Kim Jo-Sun 109
 
 
 
  Lee Eun-Kyung109
 
  Lee Mi-Jeong 107
 
 
 
  Mayumi Asano93
 
  Lee Mi-Jeong97
 
 
 
  Lee Eun-Kyung 103 Tranh hạng ba
 
  He Ying94
 
 
 
  Lee Eun-Kyung 103
 
  Lin Sang110
 
 
  Lee Mi-Jeong 111
 
  • Lin Sang giành được huy chương đồng bởi vì mỗi quốc gia chỉ được nhận ba huy chương.

Nữ đồng độiSửa đổi

 
Tứ kếtBán kếtChung kết
 
          
 
 
 
 
  Hàn Quốc 237
 
 
 
  Indonesia225
 
  Hàn Quốc 252
 
 
 
  Philippines242
 
  Nhật Bản222
 
 
 
  Philippines 229
 
  Hàn Quốc 242
 
 
 
  Trung Quốc238
 
  Trung Quốc 232
 
 
 
  Mông Cổ202
 
  Trung Quốc 239
 
 
 
  Kazakhstan229 Tranh hạng ba
 
  Kazakhstan 222
 
 
 
  Trung Hoa Đài Bắc222
 
  Philippines217
 
 
  Kazakhstan 227
 

Tham khảoSửa đổi