Bị vong lục là văn bản ngoại giao trình bày lịch sử một vấn đề để tranh thủ dư luận hay làm cơ sở cho bang giao.[1]

Cụ thểSửa đổi

Bị vong lục thực chất là bản tóm tắt toàn bộ hệ thống cơ chế, chính sách kinh tế, thương mại của một quốc gia. Bị vong lục không chỉ giới thiệu tổng quan về nền kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô, cơ sở hoạch định và thực thi chính sách, mà còn cung cấp các thông tin chi tiết về chính sách liên quan tới thương mại hàng hóa, dịch vụ.[2]

Ví dụSửa đổi

Khi Việt Nam gia nhập WTO, bước gửi bị vong lục cho ban thư Ký WTO là bước thứ 3 mà VN phải tiến hành trong quá trình gia nhập tổ chức này. Bị vong lục này sẽ là nền tảng cho việc xem xét của Ban công tác xét duyệt.[3][4]

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Theo Từ điển Tiếng Việt - Nhà xuất bản Văn Hóa Thông tin - Bùi Đức Tịnh biên soạn
  2. ^ Bị vong lục là gì ?, báo Tuổi Trẻ
  3. ^ Các cuộc họp tiếp theo của Ban công tác xét duyệt sẽ xem xét các câu hỏi đặt ra bởi các thành viên WTO đối với thông tin của bị vong lục và các trả lời của chính phủ xin gia nhập.
  4. ^ Bị vong lục là gì ? ,

liên kết ngoàiSửa đổi