Bộ Bò biển hay bộ Hải ngưu (danh pháp khoa học: Sirenia) là một bộ động vật có vú có nhiều loài đã tuyệt chủng. Hiện nay bộ này còn 4 loài sinh tồn: 3 loài lợn biển (họ Lợn biển Trichechidae) và 1 loài cá cúi (họ Bò biển Dugongidae). Đây là các loài động vật có vú ăn thực vật sinh sống ở sông, đầm lầy, ven biển.

Bộ Bò biển
Thời điểm hóa thạch: 50–0 triệu năm trước đây Eocen sớm - gần đây
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Phân lớp (subclass)Theria
Phân thứ lớp (infraclass)Eutheria
Liên bộ (superordo)Afrotheria
Nhánh Paenungulata
Bộ (ordo)Sirenia
Illiger, 1811
Các họ

Miêu tả sửa

Phát sinh loài sửa

Phân loài sửa

Bộ Sirenia

Chú thích sửa

Tham khảo sửa