Eutheria (/juːˈθɪəriə/; từ Hy Lạp ευ-, eu- "chắc chắn/thật sự" và θηρίον, thērion "thú" tức "thú thật sự") là một trong hai nhánh của lớp thú với các thành viên còn sinh tồn đã phân nhánh trong đầu kỷ Creta hoặc có lẽ vào cuối kỷ Jura. Nhánh còn lại là Metatheria bao gồm thú có túi, hầu hết chúng mang con non trong túi. Trừ Didelphis virginiana, là một loài Metatheria, tất cả loài thú bản địa của châu Âu, Phi, Á và Bắc Mỹ đều là Eutheria. Các loài Eutheria còn sinh tồn, tổ tiên chung gần nhất của chúng và tất cả các hậu duệ đã tuyệt chủng sinh ra từ tổ tiên chung này đều là thú có nhau thai, trong cận lớp Placentalia

Eutheria
Thời điểm hóa thạch: , 160–0 triệu năm trước đây
Jura muộn– Nay
Mô hình phục chế loài Juramaia sinensis, loài thú thật sự đầu tiên
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Mammalia
Nhánh (clade)Eutheria
Huxley, 1880
Các phân nhóm

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Deborah L. Rook & Hunter, John P. (2013). “Rooting Around the Eutherian Family Tree: the Origin and Relations of the Taeniodonta”. Journal of Mammalian Evolution: 1–17. doi:10.1007/s10914-013-9230-9.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)

Liên kết ngoài sửa

  •   Dữ liệu liên quan tới Eutheria tại Wikispecies