Nhánh (phân loại học)

(Đổi hướng từ Nhánh (sinh học))

Trong phân loại sinh học, nhánh[note 1] là một nhóm các sinh vật đơn ngành–nghĩa là bao gồm một tổ tiên chung và tất cả các hậu duệ của nó–trên cây phát sinh chủng loại.[1] Dựa trên quan điểm rằng một nhóm sinh vật tự nhiên có thể gộp với nhau và đặt cho chúng một danh pháp khoa học là trọng tâm của phân loại sinh học. Trong việc phân tích nhánh, thì nhánh là đơn vị duy nhất được chấp nhận.

Cây phân loài của một nhóm sinh học. Phần màu đỏ và xanh lam là các nhánh (i.e., nhánh hoàn chỉnh). Màu lục không phải nhánh, nhưng đại diện cho một cấp tiến hóa, nhóm không hoàn chỉnh, do nhánh màu xanh là hậu duệ của nó, nhưng nằm ngoài nó.

Xem thêm sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ (from Ancient Greek κλάδος, klados, "branch")

Tham khảo sửa

  1. ^ Dupuis, Claude (1984). “Willi Hennig's impact on taxonomic thought”. Annual Review of Ecology and Systematics. 15: 1–24. ISSN 0066-4162.

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Phylo