Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18(2012)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Tập Cận Bình
(1953)
Tổng Bí thư
Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương
Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia

Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo đi sâu cải cách toàn diện Trung ương

Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo đi sâu cải cách quân đội và quốc phòng

Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác tài chính kinh tế Trung ương

Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo an ninh mạng và tin học hóa Trung ương

Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác đối ngoại Trung ương

Tổ trưởng Tiểu tổ lãnh đạo công tác Đài Loan

Thành viên thứ 1 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
2 Mã Khải
(1946)
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện

Ủy viên Đảng ủy Quốc vụ viện

3 Vương Kỳ Sơn
(1948)
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương
Tổ trưởng Tổ công tác điều tra Trung ương
Thành viên thứ 6 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
4 Vương Hỗ Ninh
(1955)
Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Trung ương
5 Lưu Vân Sơn
(1947)
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hiệu trưởng trường Đảng Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban kiến thiết văn minh tinh thần Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban biên chế cơ cấu Trung ương
Chỉ đạo công tác Tư tưởng, Lý luận Trung ương
Tổ trưởng nhóm công tác xây dựng Đảng
Tổ phó Tổ an ninh và thông tin Trung ương
Thành viên thứ 5 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
6 Lưu Diên Đông
(1945)
(nữ)
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện
Ủy viên Đảng ủy Quốc vụ viện
7 Lưu Kỳ Bảo
(1953)
Bí thư Ban Bí thư Trung ương
Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương
8 Hứa Kỳ Lượng
(1950)
Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương
9 Tôn Xuân Lan
(1950)
(nữ)
Bí thư Thành ủy Thiên Tân
Trưởng ban Mặt trận Thống Nhất
10 Tôn Chính Tài
(1963)
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tháng 7 năm 2017 bãi nhiệm Bí thư Trùng Khánh,bãi nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng.Tháng 9 năm 2017 Khai trừ khỏi Đảng
11 Lý Khắc Cường
(1955)
Thủ tướng Quốc vụ viện
Bí thư Đảng ủy Quốc vụ viện

Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia
Phó Ban cải cách toàn diện Trung ương Tổ phó Kinh tế Tài chính Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Quốc gia

Tổ phó an ninh thông tin Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng Quốc gia (Quốc vụ viện)

Thành viên thứ 2 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
12 Lý Kiến Quốc
(1946)
Phó Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc
13 Lý Nguyên Triều
(1950)
Phó Chủ tịch nước
14 Uông Dương
(1955)
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện

Ủy viên Đảng ủy Quốc vụ viện

15 Trương Xuân Hiền
(1953)
Bí thư Khu ủy Tân Cương
16 Trương Cao Lệ
(1947)
Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện
Phó Bí thư Đảng ủy Quốc vụ viện
Tổ phó Tổ cải cánh toàn diện Trung ương
Phó Chủ nhiệm Ủy ban năng lượng Quốc gia
Chủ nhiệm Ủy ban an toàn thực phẩm Quốc vụ viện
Thành viên Tổ kinh tế tài chính Trung ương
Thành viên thứ 7 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
17 Trương Đức Giang
(1946)
Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội)
Bí thư Đảng ủy Nhân Đại Toàn quốc
Phó Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia
Tổ trưởng tổ công tác điều phối HongKong - Macau
Thành viên thứ 3 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
18 Phạm Trường Long
(1947)
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quân sự Trung ương
19 Mạnh Kiến Trụ
(1947)
Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật Trung ương
20 Triệu Lạc Tế
(1957)
Bí thư thứ 3 Ban Bí thư
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
21 Hồ Xuân Hoa
(1963)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông
22 Du Chính Thanh
(1945)
Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chủ tịch Chính hiệp)
Bí thư Đảng ủy Chính Hiệp Toàn quốc

Tổ trưởng Tổ công tác điều phối Tây tạng
Tổ trưởng Tổ công tác điều phối Tân Cương
Tổ phó Tổ công tác điều phối Đài Loan

Thành viên thứ 4 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
23 Lật Chiến Thư
(1950)
Bí thư Ban Bí thư Trung ương
Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng
24 Quách Kim Long
(1947)
Bí thư Thành ủy Bắc Kinh (đến tháng 5/2017)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiến thiết văn minh tinh thần Trung ương (5/2017-nay)

25 Hàn Chính
(1954)
Bí thư Thành ủy Thượng Hải

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi