Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18(2012)
Thứ tự Tên Chức vụ Đảng và Nhà nước Ghi chú khác
1 Tập Cận Bình
(1953)
Tổng Bí thư
Chủ tịch Quân ủy Trung ương
Chủ tịch nước
Thành viên thứ 1 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
2 Mã Khải
(1946)
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện
3 Vương Kỳ Sơn
(1948)
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Thành viên thứ 6 trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị
4 Vương Hỗ Ninh
(1955)
Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Trung ương
5 Lưu Vân Sơn
(1947)
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư
Hiệu trưởng trường Đảng Trung ương
Thành viên thứ 5 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
6 Lưu Diên Đông
(1945)
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện (nữ)
7 Lưu Kỳ Bảo
(1953)
Bí thư Ban Bí thư
Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương
8 Hứa Kỳ Lượng
(1950)
Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương
9 Tôn Xuân Lan
(1950)
(nữ)
Bí thư Thành ủy Thiên Tân
Trưởng ban Mặt trận Thống Nhất
10 Tôn Chính Tài
(1963)
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tháng 7 năm 2017 bãi nhiệm Bí thư Trùng Khánh, bãi nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng.Tháng 9 năm 2017 bị khai trừ khỏi Đảng.
11 Lý Khắc Cường
(1955)
Thủ tướng Quốc vụ viện Thành viên thứ 2 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
12 Lý Kiến Quốc
(1946)
Phó Chủ tịch Quốc hội
13 Lý Nguyên Triều
(1950)
Phó Chủ tịch nước
14 Uông Dương
(1955)
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện
15 Trương Xuân Hiền
(1953)
Bí thư Khu ủy Tân Cương
16 Trương Cao Lệ
(1947)
Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện Thành viên thứ 7 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
17 Trương Đức Giang
(1946)
Chủ tịch Quốc hội Thành viên thứ 3 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
18 Phạm Trường Long
(1947)
Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương
19 Mạnh Kiến Trụ
(1947)
Bí thư Ủy ban Chính trị - Pháp luật Trung ương
20 Triệu Lạc Tế
(1957)
Bí thư thứ 3 Ban Bí thư
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
21 Hồ Xuân Hoa
(1963)
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông
22 Du Chính Thanh
(1945)
Chủ tịch Chính hiệp Thành viên thứ 4 trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị
23 Lật Chiến Thư
(1950)
Bí thư Ban Bí thư
Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng
24 Quách Kim Long
(1947)
Bí thư Thành ủy Bắc Kinh (đến tháng 5/2017)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiến thiết văn minh tinh thần Trung ương (5/2017-nay)

25 Hàn Chính
(1954)
Bí thư Thành ủy Thượng Hải

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa