Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa

Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa (tiếng Anh: Ministry of the Interior of the Republic of Vietnam) còn gọi là Bộ Nội chính, là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm về công việc nội chính của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Phần lớn thời gian từ khi thành lập năm 1949 cho đến khi bị giải thể do Sài Gòn thất thủ ngày 30 tháng 4 năm 1975, trụ sở Bộ Nội vụ đặt tại số 164 Đại lộ Tự Do, Quận 1, Sài Gòn.

Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa
Ministry of the Interior of the Republic of Vietnam
Biểu trưng Bộ Nội vụ thời Đệ Nhất Cộng hòa
Tổng quan Cơ quan
Thành lập1949
Cơ quan tiền thân
Giải thể1975
Quyền hạn Việt Nam Cộng hòa
Trụ sở164 Đại lộ Tự Do, Quận 1, Sài Gòn (1975)[1][2]

Lịch sử sửa

Tiền thân là Bộ Nội vụ Quốc gia Việt Nam, được thành lập năm 1949. Sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955, chính thể Việt Nam Cộng hòa hình thành, Bộ Nội vụ Quốc gia Việt Nam được tổ chức lại thành Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa cho đến khi giải thể vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Danh sách Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa

Sau đây là danh sách Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa từ năm 1949 cho đến khi Sài Gòn thất thủ năm 1975:[3][4]

Tổng trưởng Bộ Nội vụ Quốc gia Việt Nam (1949–1955) sửa

Số Họ tên Nhiệm kỳ Ghi chú
1 Nguyễn Văn Xuân 1 tháng 7 năm 1949 – 21 tháng 1 năm 1950 Kiêm chức Phó Thủ tướng
2 Nguyễn Phan Long 21 tháng 1 năm 1950 – 27 tháng 4 năm 1950 Kiêm chức Thủ tướng
3 Đinh Xuân Quảng 7 tháng 5 năm 1950 – 6 tháng 2 năm 1951
4 Trần Văn Hữu 8 tháng 2 năm 1951 – 4 tháng 3 năm 1952 Kiêm chức Thủ tướng
5 Nguyễn Văn Tâm 7 tháng 3 năm 1952 – 17 tháng 12 năm 1953 Kiêm chức Thủ tướng từ ngày 6 tháng 6 năm 1952
6 Bửu Lộc 16 tháng 1 năm 1954 – 16 tháng 6 năm 1954 Kiêm chức Thủ tướng
7 Ngô Đình Diệm 6 tháng 7 năm 1954 – 24 tháng 9 năm 1954 Kiêm chức Thủ tướng
8 Bùi Văn Thinh 24 tháng 9 năm 1954 – 26 tháng 10 năm 1955

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa (1955–1975) sửa

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Việt Nam Cộng hòa được thành lập, chức vụ "Tổng trưởng" đổi thành "Bộ trưởng".[5]:185

Số Họ tên Nhiệm kỳ Ghi chú
1 Bùi Văn Thinh 26 tháng 10 năm 1955 – 25 tháng 3 năm 1956
2 Nguyễn Hữu Châu 12 tháng 4 năm 1956 – 25 tháng 2 năm 1958
3 Lâm Lễ Trinh 25 tháng 2 năm 1958 – 18 tháng 10 năm 1960
4 Bùi Văn Lượng 18 tháng 10 năm 1960 – 2 tháng 11 năm 1963 Còn gọi là Bùi Văn Lương
5 Tôn Thất Đính 4 tháng 11 năm 1963 – 30 tháng 1 năm 1964
6 Hà Thúc Ký 8 tháng 2 năm 1964 – 4 tháng 4 năm 1964
7 Lâm Văn Phát 7 tháng 4 năm 1964 – 4 tháng 9 năm 1964
8 Nguyễn Lưu Viên 4 tháng 9 năm 1964 – 14 tháng 2 năm 1965 Kiêm chức Phó Thủ tướng từ ngày 4 tháng 11 năm 1964
9 Nguyễn Hòa Hiệp 16 tháng 2 năm 1965 – 25 tháng 5 năm 1965 Còn gọi là Nguyễn Văn Hiệp
10 Trần Văn Thoàn 25 tháng 5 năm 1965 – 20 tháng 6 năm 1965
11 Trần Minh Tiết 21 tháng 6 năm 1965 – 30 tháng 6 năm 1966
12 Linh Quang Viên 13 tháng 7 năm 1966 – 24 tháng 5 năm 1968
13 Trần Thiện Khiêm 27 tháng 5 năm 1968 – 29 tháng 6 năm 1973 Từ 12 tháng 3 đến 22 tháng 8 năm 1969, kiêm chức Phó Thủ tướng
Từ ngày 23 tháng 8 năm 1969 đến ngày 29 tháng 6 năm 1973, kiêm chức Thủ tướng
14 Lê Công Chất 12 tháng 7 năm 1973 – 14 tháng 4 năm 1975
15 Bửu Viên 14 tháng 4 năm 1975 – 30 tháng 4 năm 1975 Cuối cùng

Tham khảo sửa

  1. ^ Who's who in Vietnam 1974 (PDF). Vietnam Press Agency. 1974. tr. 110. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 2 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2022.(tiếng Anh)
  2. ^ “Date with the Wrecking Ball – Former Bot Catinat, 164 Dong Khoi, 1933”. www.historicvietnam.com. 9 tháng 6 năm 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2022.(tiếng Anh)
  3. ^ Hata Ikuhiko (tháng 12 năm 1988). Chế độ, tổ chức, nhân sự các nước trên thế giới năm 1840–1987. Nhà xuất bản Đại học Tokyo. tr. 158-159.(tiếng Nhật)
  4. ^ Hata Ikuhiko (tháng 12 năm 2001). Chế độ, tổ chức, nhân sự các nước trên thế giới năm 1840–2000. Nhà xuất bản Đại học Tokyo. tr. 196. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2022.(tiếng Nhật)
  5. ^ Đoàn Thêm (1966). Hai Mươi Năm Qua: Việc Từng Ngày (1945-1964). Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2022.