Balticathềm lục địa gần phía tây bắc Eurasia. Đôi khi Baltica là một lục địa độc lập.

Bản đồ năm 1882

Một phần lịch sử Baltica theo niên đại

sửa
 • ~2 tỷ năm trước, Baltica hình thành.
 • ~1,8 tỷ năm trước, Baltica là một phần của siêu lục địa lớn Columbia.
 • ~1,5 tỷ năm trước, Baltica cùng với Bắc Cực và Đông Nam Cực là một phần của siêu lục địa nhỏ Nena.
 • ~1,1 tỷ năm trước, Baltica là một phần của siêu lục địa lớn Rodinia.
 • ~750 triệu năm trước, Baltica là một phần của siêu lục địa nhỏ Protolaurasia.
 • ~600 triệu năm trước, Baltica là một phần của siêu lục địa lớn Pannotia.
 • ~kỷ Cambri, Baltica là một lục địa độc lập.
 • ~kỷ Devon (Devonian), Baltica va chạm với Laurentia, tạo thành siêu lục địa nhỏ Euramerica.
 
Sự trôi dạt của các lục địa
 • ~kỷ Permi, mọi lục địa chính va chạm với nhau để tạo thành siêu lục địa lớn Pangaea.
 • ~kỷ Juras, Pangaea trôi dạt và tách ra thành 2 siêu lục địa nhỏ: LaurasiaGondwana. Baltica là một phần của siêu lục địa nhỏ Laurasia.
 • ~kỷ Creta, Baltica là một phần của siêu lục địa nhỏ Eurasia.
 • ~ngày nay, Baltica là một phần của khối siêu lục địa nhỏ Afro-Eurasia (Phi-Á Âu).
 • ~250 triệu năm sau, mọi lục địa sẽ va chạm với nhau để tạo thành siêu lục địa chính Pangaea Ultima, với Baltica là một phần trong đó.
 • ~400 triệu năm sau, Pangaea Ultima sẽ tách ra, và hiện nay vẫn chưa rõ cơ chế và điều gì sẽ xảy ra với Baltica khi thời điểm đó đến.

Tham khảo

sửa