Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXVIII (1990-1991)

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXVIII (1990-1991) được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô khóa XXVIII được tổ chức ngày 14/7/1990.

Ủy viênSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Ghi chú
Gorbachev, MikhailMikhail Gorbachev
(sinh 1931)
14/7/1990 24/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004100000041 ngày Từ chức từ ngày 24/8 sau cuộc đảo chính năm 1991.
Ivashko, VladimirVladimir Ivashko
(1932–1994)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày Phó Tổng Bí thư (Bí thư thứ 2) chủ trì tất cả các phiên họp của Ban Bí thư, trừ phiên họp thứ 1 được chủ trì bằng Gorbachev.
Baklanov, OlegOleg Baklanov
(sinh 1932)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Gidaspov, BorisBoris Gidaspov
(1933–2007)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Girenko, AndreiAndrei Girenko
(sinh 1936)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Dzasokhov, AlexanderAlexander Dzasokhov
(sinh 1934)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Kuptsov, ValentinValentin Kuptsov
(sinh 1937)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Semenova, GalinaGalina Semenova
(sinh 1937)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Stroyev, YegorYegor Stroyev
(sinh 1937)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Falin, ValentinValentin Falin
(sinh 1926)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Manaenkov, YuriiYurii Manaenkov
(sinh 1936)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Shenin, OlegOleg Shenin
(1937–2009)
14/7/1990 29/8/1991 &00000000000000010000001 năm, &000000000000004600000046 ngày
Yanayev, GennadyGennady Yanayev
(1937–2010)
14/7/1990 31/1/1991 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000201000000201 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ nhất của Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Lucinschi, PetruPetru Lucinschi
(sinh 1952)
31/1/1991 29/8/1991 &00000000000000000000000 năm, &0000000000000210000000210 ngày Miễn nhiệm tại Hội nghị toàn thể chung lần thứ nhất của Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Kalashnikov, VladimirVladimir Kalashnikov
(sinh 1947)
26/7/1991 29/8/1991 &00000000000000000000000 năm, &000000000000003400000034 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.
Melnikov, IvanIvan Melnikov
(sinh 1950)
26/7/1991 29/8/1991 &00000000000000000000000 năm, &000000000000003400000034 ngày Bầu tại Hội nghị lần thứ 4.

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi