Biên niên sử nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành sản xuất có lịch sử lâu đời, gắn liền với sự phát triển của loài người, hình thành cách đây hàng nghìn năm, đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Hiện nay ở các nước châu Áchâu Phi, nông nghiệp vẫn chiếm vị trí quan trọng, số người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao trong dân số. Mỗi bước tiến trong nông nghiệp đều có ảnh hướng lớn đến đời sống xã hội của nhiều nước.

Biên niên sử nông nghiệp nhằm mục đích thống kê lại các mốc lịch sử quan trọng trong sự phát triển của nông nghiệp.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi