Bjarne Stroustrup (30 tháng 12 năm 1950, Århus, Đan Mạch) là nhà khoa học máy tính, tác giả ngôn ngữ lập trình C++.

Bjarne Stroustrup

Bjarne Stroustrup có bằng cử nhân toán họcCNTT (1975) ĐH Aarhus và TS CNTT 1979 ĐH Cambridge, Anh.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa