Boeing Y1B-20 (Boeing 316) là một thiết kế cải tiến dựa trên loại Boeing XB-15.

Boeing Y1B-20
Kiểu Máy bay ném bom hạng nặng
Nhà chế tạo Boeing
Chuyến bay đầu n/a
Tình trạng Hủy bỏ
Sử dụng chính Không quân Lục quân Hoa Kỳ
Số lượng sản xuất 0
Phát triển từ Boeing XB-15

Tính năng kỹ chiến thuật (theo thiết kế)Sửa đổi

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Trang bị vũ khí

  • Súng:
    • 3× súng máy.30 in (7,62 mm)
    • 4× súng máy.50 in (12,7 mm)
  • Bom: 17.600 lb (6.620 kg)

Xem thêmSửa đổi

Máy bay có sự phát triển liên quan
Máy bay có tính năng tương đương

Danh sách khác

Tham khảoSửa đổi