Bombycoidea là một liên họ bướm đêm, bao gồm các loài bướm tơ, bướm hoàng đế, sphinx moth và các họ hàng của chúng. Liên họ Lasiocampoidea có quan hệ gần gũi và đôi khi được sáp nhập vào nhóm này. Ấu trùng của chúng có sừng.

Bombycoidea
Death's-head Hawkmoth, Acherontia atropos
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Arthropoda
Lớp (class)Insecta
Bộ (ordo)Lepidoptera
(không phân hạng)Macrolepidoptera
Liên họ (superfamilia)Bombycoidea
Tính đa dạng
Over 3,500 species
Các họ
Danh pháp đồng nghĩa
Sphingoidea

Hình ảnh sửa

Nguồn sửa

  • Firefly Encyclopedia of Insects and Spiders, edited by Christopher O'Toole, ISBN 1-55297-612-2, 2002

Chú thích sửa

Tham khảo sửa