Bryidae là 1 phân lớp quan trọng trong lớp Bryopsida. Đây là phân lớp phổ biến trên toàn thế giới. Các loài trong phân lớp này có lông răng đôi (double peristome) với các đoạn răng xen kẽ nhau.

Bryidae
Aulacomnium palustre.jpeg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Bryophyta
Lớp (class)Bryopsida

Phân loạiSửa đổi

Phân loại trong phân lớp Bryidae.[1][2]

Liên bộ: Bryanae

Splachnales
Bryales
Bartramiales
Orthotrichales
Hedwigiales
Rhizogoniales

Liên bộ: Hypnanae

Hypnodendrales
Ptychomniales
Hookeriales
Hypnales

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Buck, William R. & Bernard Goffinet. 2000. "Morphology and classification of mosses", pages 71-123 in A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (Eds.), Bryophyte Biology. (Cambridge: Cambridge University Press). ISBN 0-521-66097-1.
  2. ^ “Classification of the Bryophyta”. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2011.