Burhinidae là một họ chim trong bộ Charadriiformes.[1]

Burhinidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Aves
Bộ (ordo)Charadriiformes
Họ (familia)Burhinidae
Mathews, 1912
Chi

Phân loại học sửa

Họ này có 2 chia, gồm 10 loài:

Hình Tên Tên khoa học
  - Burhinus oedicnemus
  - Burhinus indicus
  - Burhinus senegalensis
  - Burhinus vermiculatus
  - Burhinus capensis
  - Burhinus bistriatus
  - Burhinus superciliaris
  - Burhinus grallarius (trước đây là B. magnirostris).
  - Esacus recurvirostris
  - Esacus giganteus (trước đây E. magnirostris).

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Clements, J. F.; Schulenberg, T. S.; Sullivan, B.L.; Wood, C. L.; Roberson, D. (2012). “The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.7”. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012.

Tham khảo sửa