#FF8C69

Màu cá hồi, hay màu đỏ cá hồi, là màu đỏ-da cam nhạt, có tên gọi theo màu của thịt cá hồi. Màu thịt cá hồi trên thực tế dao động từ gần như trắng tới đỏ thẫm, phụ thuộc vào lượng carôten astaxanthin của chúng; màu "cá hồi" được công nhận rộng rãi là màu nghiêng về phía nhạt hơn là về phía sẫm của khoảng màu này.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #FF8C69
RGB   (r, g, b)      = (255, 140, 105)
CMYK  (c, m, y, k)   = (0, 45, 59, 0)
HSV (h, s, v) =  (14, 59, 100)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi