Mực (động vật)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Cá mực)

Mực hay cá mực trong tiếng Việt khi nói về các động vật còn sinh tồn có thể là các nhóm sau: