Cá thực phẩm hay còn gọi là cá thức ăn, cá mồithuật ngữ chỉ về những con nhỏ sống gần biển được săn đuổi bởi những kẻ săn mồi lớn hơn để đáp ứng cho nhu cầu thực phẩm của mình.

Cá mồi

Khái yếu sửa

Động vật ăn thịt bao gồm các loài cá khác lớn hơn, chim biển và động vật có vú biển. Cá mồi đại dương xếp trên của chuỗi thức ăn trước sinh vật phù du và chúng thường ăn sinh vật phù du bằng cách lọc thức ăn. Chúng bao gồm các loài cá đặc biệt của họ Clupeidae như cá trích, cá mòi, cá mòi dầu, cá cơm, cá trứngcá trích cơm. Các con cá mồi bù đắp cho kích thước nhỏ bằng cách thành lập thành từng đàn cá rất lớn. Một số bơi và phối hợp đồng bộ với nhau tạo thành một mẻ lưới với miệng mở để lọc và ăn sinh vật phù du.

Những đàn cá lớn như thế này lại trở thành nguồn thực phẩm tuyệt vời cho các động vật ăn thịt ở biển ví dụ như cá voi chỉ cần há miệng và nuốt chửng cả đàn cá mồi. Trong thời gian gần đây, nhiều người trong ngành thủy sản khai thác các loại hải sản cỡ lớn đã trở nên hao hụt. Để bù lại, ngành công nghiệp đánh bắt cá lại hướng vào những đàn cá mồi này.

Hình ảnh sửa

Cá mồi đại dương
 
 
 
Anchovies Caribbean reef squid Cá mòi dầu
 
 
 
Cá mòi Tôm Northern krill
Phytoplankton form the base of the ocean foodchain
 
 
 
Phytoplankton Dinoflagellate Diatoms
Zooplankton form the second level in the ocean food chain
 
 
 
Segmented worm Tiny shrimp-like crustaceans Juvenile planktonic squid
Freshwater forage fish
 
 
 
Golden shiner Killifish Southern redbelly dace
 
 
 
Chinese minnow Swarm of carp Twaite shad
Ocean predators of forage fish
 
 
 
Cá ngừ Cá mập Striped bass
 
 
 
Báo biển Cá heo Gannet

Tham khảo sửa