Các ngày lễ ở Nga

bài viết danh sách Wikimedia

Nga, hằng năm có rất nhiều ngày nghỉ lễ, và những ngày nghỉ cũng thay đổi tùy từng năm. Tuy nhiên, có những ngày cố định sau được quy định rõ trong luật. Điều 112 Bộ Luật lao động Liên bang Nga quy định các ngày nghỉ lễ ở Nga gồm:

  1. Ngày 1, 2, 3, 4 và 5 tháng Một: Nghỉ lễ năm mới.
  2. Ngày 7 tháng Một: Lễ giáng sinh.
  3. Ngày 23 tháng Hai: Ngày người bảo vệ Tổ quốc.
  4. Ngày 08 tháng Ba: Ngày quốc tế phụ nữ.
  5. Ngày 01 tháng Năm: Ngày lễ Mùa xuân và Lao động (Ngày quốc tế lao động).
  6. Ngày 09 tháng Năm: Ngày Chiến thắng.
  7. Ngày 12 tháng Sáu: Ngày Quốc Khánh Nga.
  8. Ngày 04 tháng Mười Một: Ngày đoàn kết toàn dân.

Nếu ngày nghỉ trong tuần trùng vào ngày nghỉ lễ, ngày làm việc ngay sau ngày nghỉ lễ sẽ được chuyển thành ngày nghỉ. Trong một vài trường hợp, ngày nghỉ cũng có thể được Bộ Lao động Nga linh động chuyển qua một ngày nghỉ khác cùng năm.

Tham khảoSửa đổi