Mở trình đơn chính

Các ngôn ngữ Đức cao địa (tiếng Đức: Hochdeutsche Sprachen) hoặc các phương ngữ Đức cao địa (Hochdeutsche Mundarten / Dialekte) là một trong các loại biến thể của tiếng Đức chuẩn, tiếng Luxembourgtiếng Yiddish, cũng như các phương ngữ của tiếng Đức nói được nói ở miền trung và miền nam nước Đức, Áo, Liechtenstein, Thụy Sĩ, Luxembourg và trong phần láng giềng Bỉ và Hà Lan (các phương ngữ Ripuaria ở Limburg phía đông nam), Pháp (AlsaceLorraine phía Bắc), Italia, và Ba Lan. Ngôn ngữ này cũng được nói ở hải ngoại tại România (Transilvania), Nga, Hoa Kỳ, Brasil, Argentina, Chile, và Namibia.

Về thuật ngữ kỹ thuật, từ "cao" trong tiếng Đức cao địa là một tham chiếu địa lý đến nhóm các phương ngữ hình thành nên "tiếng Đức chuẩn" (theo nghĩa rộng hơn), mà từ đó phát triển thành tiếng Đức tiêu chuẩn (theo nghĩa hẹp), tiếng Yiddish và Luxembourg. Nó dùng để chỉ vùng cao và miền núi của miền Trung và miền Nam nước Đức, nó cũng bao gồm Luxembourg, Áo, Liechtenstein và nhất của Thụy Sĩ. Nó được dùng để phân biệt với tiếng Hạ Đức, tiếng được dùng tại các vùng đất thấp và dọc theo bờ biển bằng phẳng của Biển Bắc. "Đức cao địa" trong ý nghĩa rộng hơn có thể được chia thành Thượng Đức (Oberdeutsch, bao gồm các phương ngữ của tiếng Đức của Áo và Thụy Sĩ), Trung Đức (Mitteldeutsch, bao gồm tiếng Luxembourg, mà bây giờ là một ngôn ngữ chuẩn), và Franken cao địa.