Nhóm ngôn ngữ Thượng Đức

Nhóm ngôn ngữ Thượng Đức (Tiếng Đức: Oberdeutsch) là một nhóm ngôn ngữ của nhóm ngôn ngữ Đức cao địa được sử dụng chủ yếu tại miền nam khu vực nói tiếng Đức (Sprachraum).

Nhóm ngôn ngữ
Thượng Đức
Phân bố
địa lý
Nam Đức, miền Bắc và Trung Thụy Sĩ, Áo, Liechtenstein, Miền Nam Ý (Südtirol), Pháp (Alsace)
Phân loại ngôn ngữ họcẤn-Âu
Ngôn ngữ con:
Glottolog:uppe1397[1]
{{{mapalt}}}
Franken cao địa:

Alemanni:

Bayern:

Phả hệ ngôn ngữ sửa

Nhóm ngôn ngữ Thượng Đức thường được phân thành tiếng Alemannitiếng Bayern. Tuy vậy các phương ngữ Franken cao địa thuộc nhóm ngôn ngữ Franken (có diện phân bố lên tới đường đồng ngữ Speyer ở phía bắc) cũng được coi là thuộc nhóm ngôn ngữ Thượng Đức. Việc các phương ngữ Franken thuộc nhóm ngôn ngữ Thượng Đức hay được phân vào nhóm tiếng Đức miền Trung là một câu hỏi chưa có lời giải, bởi chúng có cả các đặc điểm của tiếng Thượng Đức và tiếng Đức miền Trung và thường được mô tả là khu vực chuyển tiếp của hai nhóm ngôn ngữ này. Do vậy cả hai sự sắp xếp này đều được sử dụng.

Tham khảo sửa

  1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Upper German”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.