Các thành phố lớn của Anh

bài viết danh sách Wikimedia
Các thành phố lớn của Anh

London
London
Birmingham
Birmingham
Lêds
Leeds
Glasgow
Glasgow

Số Thành phố Dân số

Edinburgh
Edinburgh
Liverpool
Liverpool
Cardiff
Cardiff
Coventry
Coventry

1 London 7.556.900
2 Birmingham 1.016.800
3 Leeds 770.800
4 Glasgow 629.501
5 Sheffield 534.500
6 Edinburgh 477.660
7 Liverpool 469.017
8 Manchester 464.200
9 Bristol 421.300
10 Leicester 330.574
11 Cardiff 324.800
12 Coventry 309.800
13 Kingston upon Hull 301.416
14 Bradford 293.717
15 Nottingham 292.400
16 Belfast 276.459
17 Stoke-on-Trent 259.252
18 Plymouth 252.800
19 Wolverhampton 251.462
20 Southampton 234.224

Tham khảoSửa đổi