Công

trang định hướng Wikimedia

Công trong tiếng Việt có nhiều hơn một nghĩa. Tùy theo ngữ cảnh, nó có thể là:

Động vật
  • Tên gọi chung của ba loài chim thuộc các chi PavoAfropavo trong họ Phasianidae (họ gà lôi/chim trĩ).